ประกันรถยนต์ 3+ คืออะไร

Marketing Talk Show  > Main >  ประกันรถยนต์ 3+ คืออะไร
ประกัน 3+
| | 0 Comments

ประกันรถยนต์นั้นมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันนั้นต้องการว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหน ถึงจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือซื้อประกันรถยนต์ประเภทไหน อบ่างเช่นหากต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกอย่างและมีกำลังการจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงก็สามารถเลือกใช้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ แต่หากมีความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันค่อนข้างน้อยเน้นการคุ้มครองแค่กับบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีเท่านั้นก็เลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากประกันรถยนต์ชั้น 3 แล้วนั้นก็มีประกันอีกประเภทที่เพิ่มเข้ามาซึ่งมีลักษณะเหมือนกับประกันชั้น 3 เลยแต่เพิ่มความคุ้มครองในส่วนของรถผู้เอาประกันเข้ามาด้วยนั่นคือประกัน 3+ โดยความคุ้มครองของประกัน 3+ ก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกรวมถึงคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันเข้ามาด้วยโดยความคุ้มครองนั้นจะให้ความคุ้มครองรถคันเอาประกันในจำนวนวงเงินที่จำกัด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้น เรามาดูกันว่าประกัน 3+ นี้เหมาะกับใครบ้าง 

ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะกับใคร 

  • ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะสำหรับบุคคลผู้ที่ใช้รถยนต์น้อย หรือบุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่มากพอสมควร เนื่องจากประกันประเภทนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่เป็นการเกิดอุบัติเหตุกับสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ด้วยกัน นอกเหนือไปจากนี้แล้วประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะไม่มีความคุ้มครองในการเกิดเหตุไฟไหม้หรือรถคว่ำ ซึ่งหากผู้ที่ทำประกันประเภทนี้ไม่มีความชำนาญในการขับขี่แล้วอาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีชั่วโมงการขับรถน้อย 
  • ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่จะต้องไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับรถหาย นั่นหมายความว่าต้องมีที่จอดรถมิดชิดและเป็นบุคคลผู้ที่ไม่มีความหลงลืม หรือมีเวรยามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยจากพวกโจรขโมย เนื่องจากหากเกิดการสูญหายของรถยนต์ประกันภัยชั้น 3+ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้เนื่องจากว่าไม่มีความคุ้มครองอยู่ในสัญญา 

สำหรับใครที่มีความชำนาญในการขับขี่เป็นอย่างมากและไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโจรขโมยรถหายหรือไฟไหม้ และนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความต้องการซื้อประกันรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงและครอบคลุมในการคุ้มครองบุคคลภายนอกและคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยในกรณีรถชนสามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์ 3+ เพื่อคุ้มครองได้