ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่น่าจับตามอง ก่อนพลาดโอกาสไปมิได้

Marketing Talk Show  > Business >  ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่น่าจับตามอง ก่อนพลาดโอกาสไปมิได้
ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่น่าจับตามอง
| | 0 Comments

          ทุกวันนี้ สังคมบ้านเราต่างก็ต้องปรับตัวรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเข้ามาในใกล้ ๆ นี้ นักธุรกิจใหม่เก่าต่างก็พากันมองหาโอกาสที่จะศึกษาดูกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อจะรีบวางแผนลงมือลงทุนให้เร็วที่สุด และในวันนี้ พวกเราเพื่อนนักธุรกิจทั้งหลาย จะพากันไปหาดูศึกษา กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่จะเป็นข้อมูลในส่วนหนึ่งของการจะตัดสินใจลงมือทำอะไรบางสิ่ง ที่จำเป็นต่อทิศทางอันแม่นยำสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจ ที่เราต้องเข้าใจเป็นอย่างดี

1. Residential

กลุ่มธุรกิจบ้านและที่อยู่อาศัย ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

2. Amusement

การจัดกิจกรรมเพื่อมอบความบันเทิงต่าง ๆ สันทนาการ เล่นเกม เล่นกีฬา การจัดทริปท่องเที่ยว หรือการจัดเวิร์กช็อปต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

3. Food & Beverage

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความสำคัญกับการคำนวณความเหมาะสมในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้สูงวัยควรได้รับในแต่ละมื้อ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม รวมไปถึงขนาดของชิ้นอาหารหรือวัตถุดิบที่ใช้ปรุง ให้เหมาะสมกับทั้งสภาพฟันและระบบการย่อยตามวัย

4. Service

ธุรกิจให้บริการต่างๆ เนื่องจากผู้สูงอายุในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะอยู่ด้วยตัวเอง ทำให้ค่อนข้างเหงา ทำให้ธุรกิจบริการต่างๆ การพาไปเที่ยวนอกบ้าน การไปรับประทานอาหารเป็นเพื่อน ไปเป็นเพื่อนช็อปปิ้ง หรือผู้ช่วยดูแลสุขภาพ

5. Community

การสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกันมีโอกาสได้มาทักทาย พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรื่องของสุขภาพ กีฬา การทำงานอดิเรก รวมไปถึงการทำงานด้านจิตอาสา ได้เพื่อนใหม่ รู้สึกเติมเต็ม คุณค่ามากขึ้น

6. Furniture Design

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ต้องมองถึงความเหมาะกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงวัย และมีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่หลากหลายและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การมีที่นอนหรือฟูกที่ออกแบบมาให้รองรับสรีระและป้องกันการกดทับ

7. Law & Regulation

ข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลประชากรสูงวัยอย่างมาก ทำให้ดูแลการออกกฎและข้อบังคับต่างๆ เพื่อคุ้มครองและดูแลสิทธิในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยอย่างครอบคลุม การจ่ายเงินบำนาญเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข จะรวยหรือจนก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

8. Renovation

ธุรกิจรับปรับปรุงและแต่งเติมที่อยู่อาศัย ทั้งการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของบ้านที่อยู่มาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนเข้าสู่ช่วงสูงวัย แม้แต่การเข้าไปฟื้นฟูสภาพบ้านภายหลังจากเจ้าของบ้านรายเดิมซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้เสียชีวิตลงจนทำให้บ้านหลายหลังกลายเป็นบ้านร้าง

          กลุ่มธุรกิจดังกล่าว เป็นสิ่งที่จะรองรับหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้ว แต่เพื่อนนักธุรกิจคนไหน จะตัดสินใจเลือกหรือถนัดในกลุ่มใน ก็ต้องรีบหาข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจกลุ่มนั้นให้ครอบคลุมให้ได้ในหลาย ๆ มิติ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินของธุรกิจและการตัดสินใจของเรา